Konsultacje społeczne

dotyczące ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Gminy Sępólno Krajeńskie

W związku z tworzonym projektem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sępólno Krajeńskie odbędzie się spotkanie z zespołem projektowym Pracowni Projektowej UrbaMap z Wrocławia, którego tematem będzie omówienie koncepcji rozwoju miasta i gminy oraz uwarunkowań i założeń do projektu zmiany studium i zebranie Państwa sugestii dotyczących przyszłego rozwoju gminy.  Spotkanie odbędzie się w środę, 17 stycznia 2018r. o godz. 14.00 w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim w sali nr 11 im. J. Prądzyńskiego .