Zebranie Wiejskie w Sołectwie Wysoka Krajeńska

Zebranie Wiejskie w Sołectwie Wysoka Krajeńska odbyło się 8 lutego 2018 roku w Świetlicy Wiejskiej pod przewodnictwem Sołtysa Pani Elżbieta Basińska  - Czachor.

W zebraniu udział wzięli mieszkańcy sołectwa, przedstawiciele władz samorządowych oraz inni zaproszeni goście.

Pani Elżbieta Basińska - Czachor przedstawiła sprawozdanie ze swojej działalności i działalności Rady Sołeckiej za rok 2017. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. Sprawozdanie z wykonania funduszu sołeckiego zostało również przyjęte jednogłośnie.

Tematem dyskusji zebrania wiejskiego w Wysokiej Krajeńskiej były sprawy związane z:

  • zapotrzebowaniem na pracownika do prac społecznie użytecznych,
  • stanem drogi gminnej w kierunku na Suchorączek - odpowiedzi udzielił Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Waldemar Stupałkowski,
  • planów skanalizowania Wysokiej Krajeńskiej i Zboża - odpowiedzi udzielił Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Waldemar Stupałkowski,
  • możliwością otrzymywania darów żywnościowych z Ośrodka Pomocy Społecznej – informacji udzieliła Pani Sołtys Elżbieta Basińska – Czachor,
  • możliwością uzyskania dofinansowania na montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła oraz wymiany kotłów grzewczych na opalane biomasą (pellet) w budynkach mieszkańców - informacji udzieliła Pani Sołtys Elżbieta Basińska – Czachor,
  • czyszczenia rowu melioracyjnego z Wysokiej Krajeńskiej do Zboża – wniosek zostanie przekazany do Spółki Wodnej.