ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

Uprzejmie zapraszam na sesję Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim, która odbędzie się w dniu 30 maja 2018 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11 w sali im. L. Prądzyńskiego.


Tematem sesji będzie:
1.    Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie za rok 2017.
2.    Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej podjętych w 2017 roku.
3.    Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego za 2017 rok.
4.    Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Sępólno Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017.
5.    Uchwały wg potrzeb.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Kazimierz Jagodziński
      

Więcej na BIP