BUDŻET OBYWATELSKI W GMINIE SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE NA 2019 ROK

W Gminie Sępólno Krajeńskie zostaną przeprowadzone z mieszkańcami Gminy konsultacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok.

Postulowana kwota Budżetu Obywatelskiego wynosi łącznie  200 000 zł w tym:

  •  100 000 zł na teren miasta;
  •  100 000 zł na teren wiejski.

Konsultacje będą przeprowadzane dwuetapowo. W pierwszym etapie mieszkańcy, którzy ukończyli 16 lat będą mieli możliwość zgłaszania propozycji zadań należących do kompetencji gminy, do wykonania w ramach Budżetu Obywatelskiego. W drugim etapie spośród zgłoszonych, zweryfikowanych propozycji wyłonione zostaną przez mieszkańców, którzy ukończyli 16 lat  w głosowaniu jawnym zadania proponowane do realizacji w 2019 roku.

Zasady i szczegółowy tryb przeprowadzenia konsultacji określone zostały w uchwale Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim nr XLV/361/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na rok 2019.            

Zgłoszenia propozycji do Budżetu Obywatelskiego oraz głosowanie mogą być dokonywane wyłącznie na drukach ustalonych w/w uchwałą Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

Szczegółową informację w powyższym zakresie można uzyskać w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. ul. T. Kościuszki 11 osobiście lub telefonicznie pod nr 52 3894230. Informacja wraz z odpowiednimi drukami dostępna jest także na stronie internetowej Gminy: www.gmina-sepolno.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy: www.bip.gmina-sepolno.pl.

Harmonogram konsultacji

1.

Akcja informacyjna dotycząca konsultacji

 od 20 lipca do 30 lipca 2018r.

2.

Składanie przez mieszkańców wniosków z propozycjami zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy na 2019r. 

 od 30 lipca do 31 sierpnia 2018r.

3.

Weryfikacja wniosków złożonych przez mieszkańców 

od 3 września do 12 września 2018r.

4.

Głosowanie nad propozycjami zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy na 2019r.

od 13 września do 28 września 2018r.

 

Burmistrz
Sępólna Krajeńskiego
Waldemar Stupałkowski

 

 

Wzór wniosku mieszkańca

Uchwała nr XLV/361/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 czerwca 2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok

Klauzula Informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze