Wyniki konsultacji

Zgodnie z Zarządzeniem Nr Or. 0050.1.86.2018 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z  dnia 17 września 2018 r. ogłoszone zostały konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:

projektu uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty


Konsultacje zostały przeprowadzone w formie przesyłania uwag i opinii o konsultowanym akcie prawa na adres: Urząd Miejski ul.  T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie lub elektronicznie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie od  25  września 2018 r. do 9 października 2018 r.


Projekt konsultowanego aktu prawa został umieszczony:

  1. na tablicy Ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim;
  2. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sępólno Krajeńskie;
  3. na stronie internetowej Gminy Sępólno Krajeńskie

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie.


W wyznaczonym terminie nie wpłynął żaden formularz z uwagami od podmiotów uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacjach.