Informacja Sztabu Zarządzania Kryzysowego

Powiatu Sępoleńskiego dnia 14 sierpnia 2017 godzina 10.00

O godzine 10.00 w siedzibie PSP Sępólno Kraj. odbyło się kolejne posiedzenie Powiatowego Sztabu Zarządzania Kryzysowego. W posiedzeniu uczestniczyli starostowie, burmistrzowie i wójt gminy, komendant PSP, komendant PPP policji, przedstawiciel Powiatowej Inspekcji Sanitarnej, oraz dyrektor Powiatowego Zarządu Drogowego.

Informacje ze spotkania:

  1. W dniu dzisiejszym w akcji ratowniczej bierze udział 140 strażaków (22 zastępy). Są to strażacy z PSP i OSP naszego powiatu. W usuwaniu szkód uczestniczą również pracownicy Powiatowego zarządu drogowego w ilości 15 osób. Czynione są starania o przyjazd zewnętrznej pomocy idzie o 3 zastępy strażaków z terenu poza powiatu. W usuwaniu szkód uczestniczą również pracownicy Powiatowego zarządu drogowego w ilości 18 osób. Na terenie powiatu są w akcji 3 podnośniki z PSP, pracują od godzin porannych.
  2. Na godzinę 12/00 otrzymano do stanowiska kierowania 395 zdarzeń, pozostało do zabezpieczenia jeszcze 95 zdarzeń. Napływają dalsze zgłoszenia szkód.
  3. Nieprzejezdna jest droga powiatowa z Sośna w kierunku Wierzchucina. Jest tam prowadzona akcja usuwania zwałowiska z przewróconych drzew. Akcja jest również prowadzona od strony powiatu bydgoskiego.
  4. Od rana pracuje 5 ekip z Państwowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego. Na wniosek Powiatowego Inspektora NB skierowano do naszego powiatu inspektorów z terenu województwa. W pierwszej kolejności inspekcje będą prowadzone na uszkodzonych budynkach mieszkalnych.
  5. Zgodnie z dyspozycją Wojewody komisje powołane do szacowania szkód mają zająć szacowaniem szkód na gruntach uprawnych.
  6. Więcej informacji na temat przywracania zasilania w energię elektryczną będzie podane po godzinie 16.00


Informacje będziemy podawać poprzez Facebook, oraz na naszej stronie internetowej www.powiat-sepolno.pl.

 

Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych,