Komunikat Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

Niekorzystne zjawiska atmosferyczne, które miały miejsce 12 sierpnia br.  także w naszej Gminie (głównie w sołectwach: Komierowo, Niechorz, Skarpa, Teklanowo, Wałdówko, Wałdowo, Wilkowo, Włościbórz, Wysoka Krajeńska, Zalesie, Zboże)

spowodowały ogromne szkody zarówno w budynkach mieszkalnych jak i inwentarskich, uprawach, środowisku oraz infrastrukturze drogowej i mieniu komunalnym.
Aktualnie występują wyłączenia w dostawie prądu w sołectwach: Włościbórz, Wałdowo, Wilkowo, Wałdówko, Teklanowo, Zalesie Skarpa – podejmowane są prace aby w najbliższych dniach zlikwidować awarie.  Woda do tych miejscowości dostarczana jest z sieci wodociągowej w Sępólnie i z Wałdowa -  zasilanej  z  agregatu prądotwórczego.
Do dnia dzisiejszego Strażacy ochotnicy, strażacy z Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, służby drogowe i inne udzielają pomocy oraz usuwają zagrożenia, znaczący jest także udział mieszkańców.
Wojewoda Kujawsko – Pomorski podjął decyzję o przekazaniu do gmin - których mieszkańcy ponieśli szkody w budynkach mieszkalnych lub lokalach mieszkalnych – dotacje w formie zaliczkowej na doraźną pomoc pieniężną w kwocie nie przekraczającej 6 tys. zł. Świadczenia te będą wypłacane na bieżąco, bez zbędnej zwłoki. W przypadku szkód o znacznych rozmiarach w kolejnym okresie może być przyznana także pomoc w kwocie do lub powyżej  20 tyś. zł po przeprowadzonym przeglądzie budynku przez inspektora nadzoru budowlanego i szacunku rzeczoznawcy.
Pracownicy socjalni poprzez rozpoznanie dokonane na miejscu także dzięki informacjom sołtysów dokonali wstępnego rozeznania szkód, co umożliwiło przekazanie wojewodzie wniosku o wsparcie finansowe, zawierającego szacunki strat i potrzeb.
Zwracam się do mieszkańców dotkniętych skutkami nawałnic o kontakt z gminnymi służbami,  ew. sołtysem w celu  sprawdzenia czy dane zniszczenia zostały odnotowane.
W budynkach gdzie wystąpiły znaczne rozmiary szkód powinien być dokonany ich przegląd przez powiatowych inspektorów budowlanych pod kątem ewentualnego wyłączenia z użytkowania.
Wskazane jest zachowanie szczególnej ostrożności na drogach powiatu sępoleńskiego – na skutek naruszenia skrajni dróg po wichurze. W nadleśnictwach obejmujących także teren naszej Gminy obowiązuje okresowy zakaz wstępu do lasów – szczegółowe informacje: www.gmina-sepolno.pl
Wskazane jest dokonywanie przez poszkodowanych fotografii obrazujących zniszczenia w mieniu.
Zgłoszenia oraz zapytania związane z nawałnicą w zakresie:

  • udzielania pomocy finansowej należy kierować do Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Szkolna 8 tel.(52) 388-84-50
  • szkód w uprawach należy kierować do Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. ul. T. Kościuszki 11, tel.(52) 389-42-11 lub (52) 389-42-12
  • innych spraw należy kierować do Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. tel.(52) 389-42-30

Waldemar Stupałkowski
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego