Informacja Sztabu Zarządzania Kryzysowego Powiatu Sępoleńskiego dnia 15 sierpnia 2017 godzina 15:00

  1. W dniu dzisiejszym w akcji ratowniczej bierze udział  140 strażaków (31 zastępy). Są to strażacy z PSP i OSP naszego powiatu. Do godz. 14.30 do PSP w Sępólnie kraj. wpłynęło 486 zdarzeń.
  2. Od rana pracuje 6 ekip z Państwowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego. Prace inspektorów PINB będą trwały aż do zakończenia szacowania zniszczeń i uszkodzeń.
  3. Na terenie powiatu prace naprawcze związane z przywracaniem zasilania energetycznego prowadzi 50 pracowników (lub wynajętych) ENEA. W dniu dzisiejszym, 16 i 17 sierpnia ma zostać uruchomionych większość stacji transformatorowych będących w zarządzaniu ENEA Nakło/n Not. Oznacza to włączenie zasilania średniego. Będzie więc dostarczone zasilanie  do budynków, gospodarstw  gdzie nie jest uszkodzona linia niskiego napięcia.  Te linie będą naprawiane w następnej kolejności. Dłużej potrwają prace naprawcze objęte zasięgiem  ENERGA Chojnice, które to firma zasila gminie Kamień Kraj. Jeśli planowane włączenia prądu dzisiaj zostaną zrealizowane to dostęp do energii na dzień dzisiejszy może mieć następujący procent mieszkańców:
    Gmina Sępólno Kraj. – 80%, Gmina Więcbork – 80%,Gmina  Sośno 55% i Gmina Kamień 70%
  4. Wg oświadczenia dyrektora Zarządu Drogowego w Sępólnie Kraj. Przy drogach powiatowych po wichurze zostało zlokalizowanych 2000 stanowisk są to głównie  powalone drzewa i uszkodzona nawierzchnia po tych wiatrołomach.

Zgłoszenia i informacje proszę kierować do sztabu kryzysowego zlokalizowanego
w PSP Sępólno Kraj. Tel. 52 3 88 83 51.

Informacje będziemy podawać poprzez Facebook, oraz na naszej stronie internetowej
www.powiat-sepolno.pl.

Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych  opublikował: Wicestarosta - Andrzej Marach