Zebranie Wiejskie w Piasecznie-wybory Sołtysa

Zebranie Wiejskie w Piasecznie odbyło się 16 września 2019 roku w Świetlicy Wiejskiej w Piasecznie pod przewodnictwem Waldemara Stupałkowskiego Burmistrza Sępólna Krajeńskiego.

W zebraniu uczestniczyli mieszkańcy Sołectwa Piaseczno oraz zaproszeni goście to jest:

 • Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych;
 • W-ce Przewodniczący Rady Miejskiej- Jadwiga Bukolt;
 • W-ce Przewodniczący Rady Miejskiej- Anna Miczko;
 • Radny Rady Miejskiej- Zdzisław Szwarc;
 • Radny Rady Miejskiej- Antoni Dolny;
 • Radny Rady Miejskiej –Leszek Kąkol;
 • Sekretarz Gminy Dariusz Wojtania i pracownicy Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.

Na zebraniu wiejskim Sołectwa Piaseczno zostały przeprowadzone tajne wybory Sołtysa.

Sołtysem Sołectwa Piaseczno na kadencję 2019-2023 została wybrana Pani Beata Kalla.

Skład Rady Sołeckiej przedstawia się następująco:

 1. Gustyn Piotr
 2. Jasiek Janusz
 3. Kitza Kinga
 4. Lipiński Leszek
 5. Rakowski Adrian
 6. Urban Marcin

Główne wnioski przedstawione przez mieszkańców Sołectwa Piaseczno to:

 1. Prawidłowe wykonywanie usług przez Gminną Spółkę Wodną, czyszczenie rowów i przepustów.
 2. Budowa wiaty przystankowej dla dzieci dojeżdżających do szkoły.
 3. Budowa odcinka drogi w centrum wsi Piaseczno.
 4. Wycinka drzew przy wyjeździe do Dziechowa przy drodze powiatowej.
 5. Naprawa lamp przy świetlicy i blokach oraz wymiana przepalonych żarówek.

Po przedstawieniu wniosków mieszkańców Burmistrz zakończył zebranie wiejskie w Sołectwie Piaseczno.