KOMUNIKAT NR 2 - W/S UTYLIZACJI WYROBÓW

AZBESTOWYCH Z TERENÓW DOTKNIĘTYCH NAWAŁNICAMI.

Informujemy, że zasady odbioru i utylizacji zgromadzonych odpadów niebezpiecznych zawierających azbest (dotyczy tylko uszkodzonych części pokryć dachowych z budynków na terenie sołectw, przez które przeszedł gwałtowny front atmosferyczny w dniach 11-12 sierpnia br.) będą przekazywane na bieżąco w terminie późniejszym – po opracowaniu szczegółowych wytycznych.

Obecnie Urzędy Gmin nie przyjmują indywidualnych informacji na temat miejsc i ilości składowania tych odpadów!

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Krajeńskim