Witaj na Gmina Sępólno Krajeńskie   Kliknij aby odsłuchać Witaj na Gmina Sępólno Krajeńskie Powered By GSpeech

Drodzy Rolnicy

Obserwując aktualną sytuację na rynku tworzyw sztucznych i docierające głosy rolników o braku odbioru folii z gospodarstw rolnych,

Gmina Sępólno Krajeńskie informuje, że można ją przekazać do firm zajmujących się jej odbiorem i recyklingiem. Jedną z firm działającej na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie jest Przedsiębiorstwo Eko-Recykling "Łuctrans" Józef Sawosz, 86-010 Koronowo ul. Kwiatowa 15 oraz pod adresem Dębiny 14, 89-412 Sośno, telefony kontaktowe 668 177 291, 52 382 29 88.

Z uwagi na pojawiające się w ostatnim czasie również zapytania dotyczące możliwości utylizowania opon od maszyn rolniczych informujemy, że można je przekazać do firm, które zajmują się ich zbieraniem i utylizacją (np. PW Robac, Paterek ul. Przemysłowa 9 89-100 Nakło n. Notecią tel. 52 564 05 25; P.U.K. CORIMP Sp. zo.o. ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz, tel. 52 320 81 85(80)).

Informujemy również, że opony od maszyn rolniczych można oddać w punktach świadczących usługę wymiany takich opon (za drobną opłatą, w zależności od firmy) lub tam, gdzie dokonujecie Państwo zakupu nowych opon w momencie realizacji zakupu.

Odbiór opon rolniczych, jak i innych odpadów z produkcji rolniczej jest usługą odpłatną.  

System gospodarowania odpadami obowiązujący od 1 lipca 2013 r. dotyczy wyłącznie odpadów komunalnych, co jest zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2019 r. poz. 701 ze zm.). Odpady pochodzące z produkcji rolniczej takimi nie są. Zatem zagospodarowanie odpadów pochodzących z produkcji rolniczej jest obowiązkiem rolnika. Nie można ich oddawać razem z odpadami z gospodarstw domowych firmie odbierającej odpady z posesji na terenie Gminy. Nie przyjmuje ich również Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Sępólnie Krajeńskim ul. Przemysłowa, gdyż punkt ten przeznaczony jest tylko dla odpadów pochodzących z gospodarstw domowych.

            Celem zbadania problemu zalegających folii rolniczych i innych odpadów (siatka, sznurek do owijania balotów oraz opakowania po nawozach w tym także typu „big bag”) pochodzących z działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych, Gmina Sępólno Krajeńskie prosi o złożenie deklaracji celem inwentaryzacji w/w odpadów. Druk deklaracji znajduje się na stronie internetowej Gminy Sępólnie Krajeńskim (w zakładce: Gospodarka odpadami) oraz u Sołtysów.

Sposób składania informacji:
Biuro nr 4
Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim
ul. Tadeusza Kościuszki 11
89-400 Sępólno Krajeńskie
Termin składania informacji: do dnia 10.11.2019 r.

docxDEKLARACJA

pdfDEKLARACJA

Kliknij aby odsłuchać Powered By GSpeech