Posiedzenie Sztabu Zarządzania Kryzysowego

Powiatu Sępoleńskiego z dnia 28 sierpnia 2017

Dnia 28 sierpnia 2017 roku obyło sie kolejne posiedzenie Sztabu Zarządzania Kryzysowego Powiatu Sępoleńskiego.

1. Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim oświadczył ze do dnia dzisiejszego zostało odnotowanych 890 zdarzeń oraz wydano 530 plandek na zabezpieczenie budynków. Nadal w dyspozycji jest dostępny podnośnik z PSP Świecie.

2. Przedstawiciel ENEA oświadczył ze na terenie powiatu sępoleńskiego odbudowano 9 słupów wysokiego napięcia, 85 słupów średniego napięcia oraz 111 niskiego napięcia. Obecnie na terenie objętym wichurą pracuje 8 brygad energetycznych.

3. Komendant Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim stwierdził ze na dziś stan bezpieczeństwa w powiecie jest zadowalający. Nie stwierdził włamań oraz podobnych incydentów na terenie powiatu. W sobotę 26 sierpnia opuściło teren 22 funkcjonariuszy OPP Poznań, którzy zajmowali sie pilnowaniem opuszczonych budynków na skutek wichury.

4. Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdziła ze nie ma zagrożeń ani zachorowań związanych z wichurą.

5. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego oświadczył iż na dzień dzisiejszy skontrolowano około 1900 budynków na terenie powiatu co oznacza iż powoli kontrole na obiektach dotkniętych wichurą wygasają.

Zaleca się żeby wszystkie osoby które są właścicielami lub są upoważnione do dysponowania nieruchomościami które ucierpiały na skutek wichury i posiadają stosowne protokoły wykonane przez PINB proszone są o zgłoszenie się do Wydziału Architektury i Budownictwa i Rozwoju (pokój 28), w celu złożenia oświadczeń oraz stosownych wniosków co do przywrócenia stanu pierwotnego budynków po wichurze. Informujemy iż sprawy związane z odbudową budynków reguluje ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 roku o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu.