Komunikat Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

W nocy z 11 na 12 sierpnia br. nawałnice wyrządziły wiele strat w mieniu

mieszkańców naszej Gminy. Wciąż trwają prace związane z usuwaniem szkód, pracownicy ośrodka pomocy społecznej jeżdżą w teren i przeprowadzają wywiady środowiskowe niezbędne do wypłaty zasiłków -świadczenia w wysokości do 6000 zł trafiły już do 186 rodzin.

Każdy kto posiada informacje o osobach będących w trudnej sytuacji życiowej, które nie mają możliwości skomunikowania się z odpowiednimi służbami proszony jest o informację do Ośrodka Pomocy Społecznej na nr telefonu 52 388 84 50.

W terenie pracują także ekipy nadzoru budowlanego, dokonują przeglądów i szacowania strat w budynkach mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych.

Gmina Sępólno Krajeńskie otworzyła rachunek bankowy, na który można przekazywać środki finansowe przeznaczone na likwidację skutków nawałnicy w Gminie Sępólno Krajeńskie.

Gmina Sępólno Krajeńskie
ul. T. Kościuszki 11
89-400 Sępólno Krajeńskie

konto: BGŻ BNP PARIBAS Nr 75 2030 0045 1110 0000 0286 4620

treść przelewu: ,, Likwidacja skutków nawałnicy ‘’

Gmina Sępólno Krajeńskie organizuje także zbiórkę materiałów budowlanych służących odbudowie zniszczonego mienia, środków czystości i higieny osobistej. Szczegółowe informacje w powyższym zakresie można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Kraj. pod nr tel. 52 389 42 51.

W rejonach dotkniętych skutkami nawałnic na wniosek Starosty Sępoleńskiego pomocy udziela 39 żołnierzy dysponujących ciężkim sprzętem z V Pułku Inżynieryjnego im. Ignacego Prądzyńskiego ze Szczecina. Pierwsze prace na terenie naszej Gminy wykonują w Sołectwie Wałdowo.

Waldemar Stupałkowski
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego