Informacja Sztabu Zarządzania Kryzysowego

Powiatu Sępoleńskiego dnia 23 sierpnia 2017 godzina 11:00

O 11.00 w siedzibie starostwa odbyło się kolejne posiedzenie Powiatowego Sztabu Zarządzania Kryzysowego. W posiedzeniu uczestniczyli starostowie, burmistrzowie , komendant PSP, komendant PPP policji, przedstawiciel Sanepidu, przedstawiciel ENEA, oraz dyrektor Powiatowego Zarządu Drogowego.

Informacje ze spotkania:

Przedstawiciel ENEA stwierdził iż na dzień 24 sierpnia gminy Kamień, Sępólno oraz Więcbork będą miały przywrócone zasilanie energetyczne prawie w 100%. Gmina Sośno w 80%. Na terenie powiatu pracuje na dzisiaj 8 brygad. Do postawienie jest jeszcze 150 sztuk słupów NN.
Na godzinę 11:00 otrzymano do stanowiska kierowania 815 zdarzeń.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego już od wczoraj prowadzi inspekcje na obiektach, które ucierpiały po nawałnicy. Skontrolowano już 1118 obiektów z czego na dzisiaj 16 jest wyłączonych z użytkowania.
Nieustannie pracują żołnierze z 5 Pułku Inżynieryjnego im. Ignacego Prądzyńskiego ze Szczecina o stanie osobowym 39 żołnierzy oraz 16 żołnierzy 2 Pułku Inżynieryjnego z Inowrocławia

Ponownie w imieniu sztabu kryzysowego składam serdeczne podziękowania wszystkim służbom za ich godną poświecenia akcję ratowniczą, mieszkańcom za udzielaną pomoc tym służbom jak i poszkodowanym w tym nieszczęściu. Informacje będziemy podawać poprzez Facebook, oraz na naszej stronie internetowej.