RUSZŁY ZEBRANIA WIEJSKIE I OSIEDLOWE

Do końca marca potrwają wiejskie i osiedlowe zebrania w Gminie Sępólno Krajeńskie. Spotkania takie organizowane są co roku wiosną. Odbywają się one w każdym sołectwie na wsi oraz osiedlu w mieście.

W zebraniach biorą udział nie tylko mieszkańcy, ale również przedstawiciele władz samorządowych. Jest to okazja do dyskusji o problemach danej miejscowości lub osiedla – mówi Waldemar Stupałkowski, Burmistrz Sępólna Krajeńskiego. Podczas takich spotkań rady sołeckie oraz zarządy osiedli przedstawiają mieszkańcom także sprawozdania z wykonania zadań i budżetu za rok miniony.

Wszystkie tego typu zebrania są otwarte dla publiczności. W przypadku głosowań, prawo głosu mają jednak wyłącznie mieszkańcy danego sołectwa lub osiedla. W Gminie Sępólno Krajeńskie są 24 sołectwa i 2 dwa zarządy osiedli. Szczegółowy harmonogram spotkań znajduje się na stronie internetowej Gminy Sępólno Krajeńskie: www.gmina-sepolno.pl 

Nota prawna:
Gmina Sępólno Krajeńskie jako właściciel praw autorskich, udziela zgody na nieodpłatne wykorzystanie i publikację tekstów, fotografii i plików dźwiękowych dostępnych na naszej stronie internetowej. Licencja obejmuje wykorzystanie treści i plików w całości lub we fragmentach.