Informacja Sztabu Zarządzania Kryzysowego

Powiatu Sępoleńskiego dnia 29 sierpnia 2017

Dnia 29 sierpnia 2017 roku odbyło się posiedzenie Sztabu Zarządzania Kryzysowego Powiatu Sępoleńskiego.

Podpułkownik Piotr Pytel poinformował, że żołnierze do dnia 29 sierpnia 2017 roku wykonali prace na 26 obiektach (głównie rozbiórki), zostało im jeszcze 3 budynki, których niezbędne prace zostaną wykonane do dnia 30 sierpnia br.

Wojskowe Zgrupowanie Zadaniowe Bydgoszcz zrealizowało następujące zadania:

    -przygotowano i oczyszczono z wiatrołomów 8 km pasów pod odbudowę linii energetycznych średniego i niskiego napięcia. Rejon objęty działaniami to lasy w pobliżu miejscowości Mierucin, Tonin, 
     Skoraczewo,
    -oczyszczono z wiatrołomów rzekę Krówkę,
    -dokonano rozbiórki infrastruktury budowlanej na terenie wskazanych gospodarstw rolnych,
     -odbudowano jeden przepust drogowy w Wałdowie,
     -udrożniono i oczyszczono z wiatrołomów drogę Tuszkowo - Leśniewice.


Burmistrz Sępólna Krajeńskiego, Burmistrz Więcborka  oraz Wójt Gminy Sośno ustalili, że na terenie gmin dotkniętych nawałnicą na obecną chwilę nie ma przesłanek do dalszego użycia wojsk. Wszystkie zadania, o które wnioskowała strona samorządowa została zrealizowane.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim oświadczył, że do dnia 29 sierpnia 2017 roku odnotowano 950 zdarzeń. Data zakończenia działań związanych z usuwaniem skutków nawałnicy została wyznaczona   na dzień 30 sierpnia 2017 roku na godz. 20:00.

Kierownik Posterunku Energetycznego w Sępólnie Krajeńskim poinformował, że na terenie powiatu sępoleńskiego odbudowano 85 słupów średniego napięcia, 111 słupów niskiego napięcia oraz 9 słupów wysokiego napięcia.

Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim przekazała informacje z wideokonferencji w Solcu Kujawskim z Głównym Szefem Lasów Państwowych. Z funduszu leśnego wydzielono środki na dofinansowania na lasy prywatne - 35 mln zł. Z dofinansowania będą mogły skorzystać tylko osoby fizyczne. Na dzień 29 sierpnia br. Do Starostwa Powiatowego wpłynęły 53 wnioski dotyczące szkód w lasach prywatnych.