Nowy Dwór - Zboże

Trwają prace nad przebudową drogi dojazdowej do gruntów rolnych Nowy Dwór - Zboże. Wykonawcą jest Zakład Sprzętowo-Transportowy Czesław Pawłowski, za kwotę 783 956,54 zł brutto; dofinansowane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.