Witaj na Gmina Sępólno Krajeńskie   Kliknij aby odsłuchać Witaj na Gmina Sępólno Krajeńskie Powered By GSpeech

Informacja w sprawie braku uwag i zastrzeżeń do oferty zgłoszonej w trybie uproszczonym – pozakonkursowym

Informujemy, że do oferty Ochotniczej Straży Pożarnej w Komierowie, złożonej zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.  1327) – stosując tryb uproszczony, na realizację zadania publicznego w zakresie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej pn. „Zawody sportowo-pożarnicze dla Ochotniczych Straży Pożarnych”, nie zgłoszono żadnych uwag i zastrzeżeń.

Oferent spełnił wszystkie przesłanki stosowania trybu uproszczonego, jakie wynikają z art. 19a ust. 1, ust. 6 i ust. 7 ustawy.

Zgodnie z cytowaną ustawą (art. 19a ust. 3-5) oferta klubu została zamieszczona w BIP Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, na stronie internetowej Gminy Sępólno Krajeńskie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim. W terminie do dnia 27 czerwca 2022 r.  nikt nie wniósł uwag dotyczących powyższej oferty.

Załączniki:

 

  Kliknij aby odsłuchać Informujemy, że do oferty Ochotniczej Straży Pożarnej w Komierowie, złożonej zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.  1327) – stosując tryb uproszczony, na realizację zadania publicznego w zakresie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej pn. „Zawody sportowo-pożarnicze dla Ochotniczych Straży Pożarnych”, nie zgłoszono żadnych uwag i zastrzeżeń. Oferent spełnił wszystkie przesłanki stosowania trybu uproszczonego, jakie wynikają z art. 19a ust. 1, ust. 6 i ust. 7 ustawy. Zgodnie z cytowaną ustawą (art. 19a ust. 3-5) oferta klubu została zamieszczona w BIP Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, na stronie internetowej Gminy Sępólno Krajeńskie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim. W terminie do dnia 27 czerwca 2022 r.  nikt nie wniósł uwag dotyczących powyższej oferty. Załączniki: Zarządzenie Informacja w sprawie braku uwag   Powered By GSpeech

 

 

Kliknij aby odsłuchać Powered By GSpeech