Witaj na Gmina Sępólno Krajeńskie   Kliknij aby odsłuchać Witaj na Gmina Sępólno Krajeńskie Powered By GSpeech

Referaty

Skarbnik Gminy, Referat Finansowy
Anna Buchwald - Skarbnik Gminy tel. (52) 389-42-01
(52) 389-42-03..........Księgowość budżetowa
(52) 389-42-04..........Podatki
(52) 389-42-05..........Podatki
(52) 389-42-02..........Kasa

 

 

 

Sekretarz Gminy

Dariusz Wojtania  tel. (52)389-42-50

 

 

 

  


Referat Organizacyjny

Mirena Frosina - Kierownik Referatu i obsługa Rady Miejskiej tel. (52)389-42-21

 • (52)389-42-22 - Obsługa Komisji Rady Miejskiej
 • (52)389-42-25 - Sprawy kadrowe
 • (52)389-42-23 - Sprawy archiwum, bhp, p.poż., sprawy socjalne
 • (52)389-42-30 - Sekretariat
 • (52)389-42-10 - Biuro Obsługi Klienta
 • (52)389-42-26 - pracownik gospodarczy


Referat Spraw Obywatelskich

Beata Kozłowska- Kierownik Referatu ;  Współpraca z organizacjami pozarządowymi tel. (52)389-42-31

 • (52)389-42-36 - Ewidencja działalności gospodarczej ; Koordynacja zadań oświaty, kultury, ochrony zdrowia, pomocy społecznej ; wydawanie zezwoleń alkoholowych 
 • (52)389-42-33 - Zarządzanie kryzysowe, sprawy obronne i wojskowe

 


Referat Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

Anna Sotkiewicz - Tumanik
– Kierownik Referatu ; sprawy gospodarki budowlanej i przestrzennej, zamówienia publiczne tel (52) 389 42 51

 • (52) 389-42-52 - fundusze unijne, promocja gminy
 • (52) 389-42-53 - sprawy rozwoju gosp., zagospodarowanie przestrzenne
 • (52) 389-42-55 - inwestycje gminne

 


Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

Jarosław Dera - Kierownik Referatu ; sprawy urządzeń komunalnych oraz grobownictwa tel (52) 389 42 11

 • (52) 389-42-12 - Sprawy drogowe
 • (52) 389-42-13 - Sprawy mieszkaniowe, lokalowe,
 • (52) 389-42-12 - Gospodarka mieniem komunalnym, infrastruktura komunalna, współpraca z jednostkami pomocniczymi
 • (52) 389-42-14 - Gospodarka odpadami, ochrona środowiska

  


 

 

 

Urząd Stanu Cywilnego
 

Barbara Wiese-Spichalska
- Kierownik USC tel (52)389-42-35

 • (52)389-42-34 - Ewidencja ludności i dowody osobiste

 

 

   


 

 

 

Samodzielne Stanowisko ds. Informatyki, Pełnomocnik Burmistrza ds. Informacji Niejawnych

Marcin Jarski - Samodzielne Stanowisko ds. Informatyki, Pełnomocnik Burmistrza ds. Informacji Niejawnych tel (52)389-42-60

 

 

 

 


 

 

Samodzielne Stanowisko Inspektora Ochrony Danych 
Hanna Sobiechowska - Samodzielne Stanowisko Inspektora Ochrony Danych  tel (52)389-42-32

 

  Kliknij aby odsłuchać Skarbnik Gminy, Referat FinansowyAnna Buchwald - Skarbnik Gminy tel. (52) 389-42-01(52) 389-42-03..........Księgowość budżetowa(52) 389-42-04..........Podatki(52) 389-42-05..........Podatki(52) 389-42-02..........Kasa       Sekretarz Gminy Dariusz Wojtania  tel. (52)389-42-50          Referat Organizacyjny Mirena Frosina - Kierownik Referatu i obsługa Rady Miejskiej tel. (52)389-42-21 (52)389-42-22 - Obsługa Komisji Rady Miejskiej (52)389-42-25 - Sprawy kadrowe (52)389-42-23 - Sprawy archiwum, bhp, p.poż., sprawy socjalne (52)389-42-30 - Sekretariat (52)389-42-10 - Biuro Obsługi Klienta (52)389-42-26 - pracownik gospodarczy Referat Spraw ObywatelskichBeata Kozłowska- Kierownik Referatu ;  Współpraca z organizacjami pozarządowymi tel. (52)389-42-31 (52)389-42-36 - Ewidencja działalności gospodarczej ; Koordynacja zadań oświaty, kultury, ochrony zdrowia, pomocy społecznej ; wydawanie zezwoleń alkoholowych  (52)389-42-33 - Zarządzanie kryzysowe, sprawy obronne i wojskowe   Referat Inwestycji i Rozwoju GospodarczegoAnna Sotkiewicz - Tumanik – Kierownik Referatu ; sprawy gospodarki budowlanej i przestrzennej, zamówienia publiczne tel (52) 389 42 51 (52) 389-42-52 - fundusze unijne, promocja gminy (52) 389-42-53 - sprawy rozwoju gosp., zagospodarowanie przestrzenne (52) 389-42-55 - inwestycje gminne   Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Jarosław Dera - Kierownik Referatu ; sprawy urządzeń komunalnych oraz grobownictwa tel (52) 389 42 11 (52) 389-42-12 - Sprawy drogowe (52) 389-42-13 - Sprawy mieszkaniowe, lokalowe, (52) 389-42-12 - Gospodarka mieniem komunalnym, infrastruktura komunalna, współpraca z jednostkami pomocniczymi (52) 389-42-14 - Gospodarka odpadami, ochrona środowiska          Urząd Stanu Cywilnego Barbara Wiese-Spichalska - Kierownik USC tel (52)389-42-35 (52)389-42-34 - Ewidencja ludności i dowody osobiste               Samodzielne Stanowisko ds. Informatyki, Pełnomocnik Burmistrza ds. Informacji Niejawnych Marcin Jarski - Samodzielne Stanowisko ds. Informatyki, Pełnomocnik Burmistrza ds. Informacji Niejawnych tel (52)389-42-60             Samodzielne Stanowisko Inspektora Ochrony Danych Hanna Sobiechowska - Samodzielne Stanowisko Inspektora Ochrony Danych  tel (52)389-42-32   Powered By GSpeech

 

 

 

Kliknij aby odsłuchać Powered By GSpeech