Witaj na Gmina Sępólno Krajeńskie   Kliknij aby odsłuchać Witaj na Gmina Sępólno Krajeńskie Powered By GSpeech

Informacja dla mieszkańców

Jak każda gmina w Polsce, Gmina Sępólno Krajeńskie przygotowuje się do przejęcia obowiązku gospodarowania odpadami komunalnym. W dniu 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Od tego dnia gmina ma 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Co zmiany te oznaczają dla przeciętnego Kowalskiego?

Zalety     

  • Po pierwsze, odbiór wszystkich śmieci za jedną stawkę.
  • Po drugie, niższe rachunki dla osób segregujących odpady.
  • Po trzecie zaś, brak konieczności zawierania samodzielnie umów z firmą zajmującą się wywozem odpadów, bo zajmie się tym gmina.

Opłaty     

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostaną określone uchwałą rady gminy i będą jednakowe dla wszystkich mieszkańców. W ten sam sposób gmina ustali sposób świadczenia usług w zakresie odbierania i gospodarowania odpadami. Opłata będzie zawierała koszty zbierania, odbioru, transportu, odzysku i unieszkodliwiania. W naszej Gminie opłata najprawdopodobniej będzie liczona od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomości, którą właściciel określi w specjalnej deklaracji składanej do tut. Urzędu.     
            

Wywóz

To gmina w drodze przetargu wybierze przedsiębiorcę, który na jej terenie zajmie się wywozem odpadów. Oznacza to brak indywidualnych umów zawieranych przez poszczególnych mieszkańców z firmami.

Jak powstanie nowa polityka śmieciowa w gminie?     

Jeszcze w tym roku Rada Miejska musi podjąć szereg uchwał dotyczących nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Do uchwał obowiązkowych, które muszą być podjęte do końca 2012 roku zaliczamy m. in.: nowy regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie, który określi wszystkie obowiązki, wymagania i zasady w zakresie utrzymania czystości, gromadzenia i zagospodarowania śmieci. Uchwalony regulamin jest aktem prawa miejscowego i jest tworzony zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami. Ponadto niezbędne będzie podjęcie uchwał w sprawie:

  • wyboru metody ustalenia opłaty i oraz stawek opłaty,
  • terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami,
  • wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami,
  • uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców (tj. częstotliwość wywozu śmieci, zasad ich gromadzenia, segregacji itp.).

Uchwały te stworzą ramy prawne do funkcjonowania nowego systemu „gospodarki śmieciowej”. Obecnie trwają prace nad projektami uchwał oraz zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie. O wszystkich nowych przepisach lokalnych będziemy Państwa na bieżąco informować.

Kliknij aby odsłuchać Powered By GSpeech