Nagrania sesji Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

Kadencja VIII : lata 2018-2023

Zgodnie z art.20 ust.1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Informuję, że napisy do nagrania z sesji Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim zostaną dodane po wykonaniu konwersji zapisu audio na tekst.