Witamina D3

Na piątkowym spotkaniu w „Szkole Rodzenia”, które odbyło się 23 listopada 2018 r. rozmawialiśmy o potrzebie suplementacji witaminy D3.

W dniu 26 listopada br. w siedzibie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) Pani Aleksandra Hadzik – Prezes Kasy podpisała porozumienie, na podstawie którego Kasa włączyła się w kampanię społeczną pod hasłem Seniorze, nie daj się oszukać!